MOTIVAČNÍ PROGRAM

Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky.