POSTUROMED

  • slouží ke zlepšení posturálních reakcí, příznivě aktivuje systém regulace držení a pohybu lidského těla