MOTOMED

  • určen pro mobilizaci dolních a horních končetin aktivním nebo pasivním pohybem