O NÁS

Kruh Znojmo je zvláštní dětské zdravotnické zařízení zřízené Jihomoravským krajem jako regionální zdravotnické zařízení.

Poskytujeme péči v objektech na ul.Mládeže a v denním rehabilitačním stacionáři Marákov na ul. Svatopluka Čecha.

Kruh Znojmo poskytuje pediatrickou, neurologickou, léčebně rehabilitační, psychologickou, výchovnou a sociální péči ohroženým a postiženým dětem a jejich rodinám. Zajišťujeme péči o ohrožené a postižené děti formou lůžkové péče ve věku od 0 do 15-ti let a formou stacionární a ambulantní péče ve věku od 0 do 19-ti let.

Veškerá zdravotní péče poskytovaná dětem je hrazená z rozpočtu Kruh Znojmo.
Domníváte-li se, že bychom Vám a Vašemu dítěti mohli pomoci, případně poradit, můžete se na nás obrátit přímo, nebo prostřednictvím Vašeho dětského, rehabilitačního lékaře nebo neurologa.