STRUČNÉ INFORMACE

Poskytujeme komplexní zdravotní péči dětem v nepříznivé životní situaci a stacionární denní a týdenní rehabilitační péči, ambulantní péči dětem do 19 let věku na jednotlivých odděleních:

  • týdenní rehabilitační stacionář
  • denní rehabilitační stacionář
  • speciální mateřská škola
  • oddělení matek s dětmi
  • odborné ambulance pediatrická, neurologická,rehabilitační, obezitologie pro děti do 19 let, psychologická, sociální

Do Kruhu Znojmo jsou přijímány děti:

  • na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost a na doporučení lékaře specialisty
    se zdravotním handicapem, s tělesným postižením, s mentálním postižením, se smyslovým postižením, s kombinovanými vadami a s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
  • celodenní péče, ubytování a strava (včetně diet) je zajištěná za nepřetržitého provozu v zařízení za přítomnosti zdravotnického personálu

V Kruhu Znojmo je zřízeno centrum pro rodinu FAMILY POINT, které nabízí možnost přebalení a nakrmení dětí, i dětský koutek.