STRUČNÉ INFORMACE

Poskytujeme zdravotní péči dětem ve věku 0 – 19 let na jednotlivých odděleních:

 • týdenní rehabilitační stacionář
 • denní rehabilitační stacionář
 • oddělení paliativní péče
 • oddělení léčebně rehabilitačních pobytů
 • speciální mateřská škola
 • ambulance pediatrie
 • ambulance neurologie
 • ambulance rehabilitace
 • ambulance obezitologie

Do Kruhu Znojmo jsou přijímány děti:

 • na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost a na doporučení lékaře specialisty
  se zdravotním handicapem, s tělesným postižením, s mentálním postižením, se smyslovým postižením, s kombinovanými vadami a s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
 • celodenní péče, ubytování a strava (včetně diet) je zajištěná za nepřetržitého provozu v zařízení za přítomnosti zdravotnického personálu

V Kruhu Znojmo je zřízeno centrum pro rodinu FAMILY POINT, které nabízí možnost přebalení a nakrmení dětí, i dětský koutek.