STRUČNÉ INFORMACE

Poskytujeme komplexní péči dětem v krizové životní situaci, ústavní péči dětem do 15-ti let, stacionární denní a týdenní rehabilitační péči, ambulantní péči dětem do 19 let věku a péči v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 18 let (ZDVOP)na jednotlivých odděleních:

 • oddělení dětský domov
 • týdenní rehabilitační stacionář
 • denní rehabilitační stacionář
 • speciální mateřská škola
 • oddělení matek s dětmi
 • oddělení ZDVOP
 • odborné ambulance pediatrická, neurologická,rehabilitační, obezitologie pro děti do 19 let, psychologická, sociální
 • odborného poradenství a pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péč

Do Kruhu Znojmo jsou přijímány děti:

 •  se sociálními problémy z narušeného rodinného prostředí, na žádost zákonného zástupce, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhodnutí soudu nebo dítěte samotného
 • děti, které potřebují krátkodobou péči z důvodu hospitalizace pečujícího rodiče, při kritických situacích v rodině
 • na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost a na doporučení lékaře specialisty
  se zdravotním handicapem, s tělesným postižením, s mentálním postižením, se smyslovým postižením, s kombinovanými vadami a s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem

V Kruhu Znojmo je zřízeno centrum pro rodinu FAMILY POINT, které nabízí možnost přebalení a nakrmení dětí, i dětský koutek.