INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Na základě vyšetření rehabilitačním lékařem je stanoven individuální rehabilitační plán. Věk rehabilitovaných dětí v našem zařízení je od novorozeneckého věku do 19-ti let. Při individuální terapii využíváme:

  • prvků reflexní lokomoce
  • cvičení na nestabilních plochách ( balanční čočky, míče, Bosu, Posturomed)
  • fyzikální terapii (elektoléčba, magnetoterapie, motomed, vířivý bazén, rašelina, masáže, laser)
  • ergoterapii
  • hipoterapii