Kontakt

adresa: ul. Mládeže 10, 669 02 Znojmo
telefon: 515 225 151 / kl.
email: kruh@znojmo.cz
IČO: 00838993
datová schránka: jk5khi7
č.ú. KB Znojmo: 14634-741/0100

Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o.

MUDr. Milan Špaček
funkce: ředitel
klapka: 12
tel: 515 220 760
e-mail: spacek@kruhznojmo.cz

Zdravotní a sociální péče

MUDr. Jana Pokorná
funkce: dětský lékař, obezitologie
klapka: 17
tel: 515 225 151
mobil: –
e-mail: pokorna@kruhznojmo.cz

MUDr. Marie Sedláčková
funkce: ambulance neurologická a EEG
klapka: 32
tel: 515 220 543
tel: 515 225 151
e-mail: sedlackova@kruhznojmo.cz

MUDr. Sylva Debsová
funkce: rehabilitační lékař
klapka: 18
tel: 515 225 151
tel: 515 264 782
e-mail: –

Mgr. Petra Bartušková
funkce: vrchní sestra
klapka: 19
tel: –
mobil: 606 088 140
e-mail: bartuskova@kruhznojmo.cz

Zdeňka Slováčková
funkce: staniční sestra Mládeže
klapka: 20
tel: –
mobil: 720 042 383
e-mail: stanicni@kruhznojmo.cz

Bc. Petra Novotná
funkce: staniční sestra Svatopluka Čecha
tel: –
mobil: 702 187 284
e-mail: drs@kruhznojmo.cz

Kateřina Holíková
funkce: ambulance rehabilitace
klapka: 18
tel: 515 264 782
mobil: –
e-mail: holikova@kruhznojmo.cz

Mgr. Hana Krulová
funkce: sociální pracovnice
klapka: 16
tel: 515 220 848
mobil: 606 088 138
e-mail: socialni@kruhznojmo.cz

Provoz

Bc. Jan Grois
funkce: náměstek pro HTS
tel: 515 264 781
mobil: 739 389 092
e-mail: grois@kruhznojmo.cz

Věra Slováčková
funkce: provozní oddělení
klapka: 10
tel: 515 225 151
mobil: –
e-mail: slovackova@kruhznojmo.cz

Veronika Bulíková
funkce: finanční ekonomka
klapka: 30
tel: –
mobil: –
e-mail: bulikova@kruhznojmo.cz

Jitka Ryvolová
funkce: ekonomka PaM, pokladna
klapka: 35
tel: –
mobil: 602 411 011

e-mail: ryvolova@kruhznojmo.cz