ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

  • možná je Ti smutno…
  • možná si nevíš rady…
  • možná se zlobíš…
  • možná se cítíš sám/sama…
  • možná Ti někdo ubližuje…
  • možná Ti teď není doma dobře…
  • možná hledáš pomoc…

Kontaktovat nás můžeš sám nebo prostřednictvím sociálního pracovníka, rodiče nebo jiné dospělé osoby

… osobně … na telefonu … či na emailu