Zásady činnosti

  • plné a přímé zaopatření dítěte (ubytování, stravování, ošacení, … )
  • výchovnou péči
  • poskytnutí zdravotních služeb
  • poradenství dětem, rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
  • přípravu dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy a školky
  • podmínky pro zájmovou činnost dětí
  • dle potřeby práci psychologa a práci s dalšími potřebnými specialisty
  • spolupráci s rodinou dítěte; v rámci sociální rehabilitace napomáháme rodičům či dalším rodinným příslušníkům (biologickým, adoptivním či pěstounským rodinám) v nácviku rodičovských a dalších dovedností spojených s péčí o dítě, aby byly schopni zvládnout péči a zabezpečit dítě v běžném životě
  • spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a řídíme se individuálními plány
  • klademe důraz, aby veškeré pracovní postupy byly v zájmu dítěte => vše pro blaho dítěte (mapovat zájmy a přání dítěte, spolupracovat s rodinou, připravit dítě na změnu prostředí, ..)