CÍLová skupina

Cílová skupina osob:

  • děti ve věku od 0 do 18 let ze spádových oblastí Jihomoravského kraje, v nutných případech i dětem ze vzdálenějších krajů ČR a dětem, které nemají na území ČR trvalý pobyt
  • děti, které se ocitly bez jakékoliv péče a jejich vývoj a život je vážně ohrožen
  • děti, jejichž základní práva jsou vážně ohrožena, děti zdravotně postižené, děti tělesně týrané, děti duševně týrané a děti zneužívané