Stručné informace

Aktuality

Rekonstrukce 2019

Z důvodu rekonstrukce našeho zařízení mohou být některé termíny plánovaných RHB pobytů v měsících červenec, srpen, září 2019 zrušeny.
Děkujeme za pochopení.

Rezervace RHB

Pro rezervace a informace o rehabilitačním pobytu kontaktujte vedoucí RHB p. Holíkovou Kateřinu holikova@kruhznojmo.cz, 515264782,(stáhnout prohlášení)

Poskytujeme komplexní péči dětem v krizové životní situaci, ústavní péči dětem do 15-ti let, stacionární denní a týdenní rehabilitační péči, ambulantní péči dětem do 19 let věku a péči v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 18 let (ZDVOP)na jednotlivých odděleních:

 • oddělení dětský domov
 • kojenecké oddělení s týdenním stacionářem
 • denní rehabilitační stacionář
 • speciální mateřská škola
 • rehabilitační stacionář
 • oddělení matek s dětmi
 • oddělení ZDVOP
 • odborné ambulance pediatrická, neurologická,rehabilitační, obezitologie pro děti do 19 let, psychologická, sociální
 • odborného poradenství a pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péč

 

  

Do Kruhu Znojmo jsou přijímány děti:
- se sociálními problémy z narušeného rodinného prostředí, na žádost zákonného zástupce, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhodnutí soudu nebo dítěte samotného
- děti, které potřebují krátkodobou péči z důvodu hospitalizace pečujícího rodiče, při kritických situacích v rodině
- na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost a na doporučení lékaře specialisty
 • se zdravotním handicapem
 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • se smyslovým postižením
 • s kombinovanými vadami 
 • s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
imageV Kruhu Znojmo je zřízeno centrum pro rodinu FAMILY POINT, které nabízí možnost přebalení a nakrmení dětí, i dětský koutek.