Z D V O P

Aktuality

Rekonstrukce 2019

Z důvodu rekonstrukce našeho zařízení mohou být některé termíny plánovaných RHB pobytů v měsících červenec, srpen, září 2019 zrušeny.
Děkujeme za pochopení.

Rezervace RHB

Pro rezervace a informace o rehabilitačním pobytu kontaktujte vedoucí RHB p. Holíkovou Kateřinu holikova@kruhznojmo.cz, 515264782,(stáhnout prohlášení)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Možná je Ti smutno…

Možná si nevíš rady…

Možná se zlobíš…

Možná se cítíš sám/sama…

Možná Ti někdo ubližuje…

Možná Ti teď není doma dobře…

Možná hledáš pomoc…

Kontaktovat nás můžeš sám nebo prostřednictvím sociálního pracovníka, rodiče nebo jiné dospělé osoby

... osobně ... na telefonu … či na emailu